Menu

Geen kinderachtige webcopy voor de Kinder-ombudsman

Geen kinderachtige webcopy voor de Kinder-ombudsman

Online pesten, aangepast onderwijs of vluchtelingen in Nederland: zijn er prangende kinderkwesties, dan weet de Kinderombudsman waar je recht op hebt. Maar weten kinderen en jongeren dat zelf ook? Knap ingewikkeld al die wetten en regels, dus hoe zorg je dat lastige webteksten begrijpelijk zijn voor een jonge doelgroep? Regel één uit de Tien van Tekstwerf: praat normaal. Want moeilijk kan altijd makkelijker. En lang kan sowieso korter.

Praat met kinderen, niet tegen ze

Voor de Kinderombudsman begon het jaar met een digitale metamorfose, waaronder een nieuwe website in samenwerking met internetbureau SWIS. Fris qua vormgeving, overzichtelijke qua indeling. Bij de eerste sprint wilde de Kinderombudsman ook de copy onder handen nemen en laten aansluiten bij de doelgroep.

En dus luidde de vraag aan ons: schrijven jullie ook voor kinderen? Niet onze dagelijkse kost, maar er volgde een enthousiast ‘ja’ als antwoord. Want schrijven voor jongeren verschilt volgens ons helemaal niet zo van schrijven voor volwassenen. Daar mag je onze Tien van Tekstwerf op naslaan. Waar die op neerkomen? Nou, praat normaal - en praat met mensen, niet tegen ze. En al helemaal niet over ze. Samen met de Kinderombudsman ontwikkelden we een stijl die past bij kinderen en jongeren tussen de acht en achttien jaar. Hoe? Door te schrijven alsof we met een neefje of nichtje praatten.

Screenshot-van-nieuwe-homepage-Kinderombudsman.png#asset:426

Jip en Janneke? Nergens voor nodig

Tuurlijk, aan ingewikkelde wetten en regels ontkwamen we niet. Die vormen nu eenmaal de basis van het werk van de Kinderombudsman. Aan ons de taak om ze zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven. Bijvoorbeeld door woorden te gebruiken die jongeren snappen, zonder dat het jip-en-janneketaal wordt. Voor kinderen dus, maar niet kinderachtig. Zo werd een ‘bijzondere curator’ een ‘soort kinderadvocaat’, een ‘docent’ een ‘leraar’ en zeggen we niet ‘in detentie’, maar ‘in de gevangenis zitten’.

Screenshot-website-Kinderombudsman-pagina-over-pesten.png#asset:427

Een nieuwe pay-off die zegt waar het op staat

Stel, een kind wordt niet netjes behandeld, dan komt de Kinderombudsman voor 'm op. Of moedigt het aan om zelf in actie te komen. Deze actieve houding wilden we ook laten terugkomen in de teksten. Het resulteerde in actiematige copy, gegoten in een speelse en directe schrijfstijl. Zeggen waar het op staat, ook al gaat het over gevoelige onderwerpen als ouders die gaan scheiden of kinderen die worden gepest. Uiteindelijk is het doel: zorgen dat kinderen weten waar ze recht op hebben. Door ze het zelf uit te laten vogelen via de site, of in geval van nood de Kinderombudsman in te schakelen.

Niet zo gek dus dat dit doel ons ook op het idee voor een nieuwe pay-off bracht: Weet waar je recht op hebt. Een dubbele betekenis, van toepassing op zowel jongeren als de Kinderombudsman zelf.

Voorbeeld-website-Kinderombudsman-pagina-veelgestelde-vragen.png#asset:428

Bellen geblazen

Mailen mag ook. We beantwoorden graag je vraag.